GİRİŞİM ve GERÇEK İNTİHARLAR ARASINDAKİ YÖNTEM FARKLILIKLARI

Girişimlerde insanlar-arası faktörler; gerçek intiharlarda ise insan-içi faktörler daha etkili bir rol oynar.

Seçilen intihar yönteminin aktif olması, kişinin ölümü istemesinin derecesiyle doğru orantılıdır. Ölmeyi gerçekten isteme daha çok yaşlılarda görülür. Bu nedenle her iki cinsiyette de, yaşın ilerlemesi ile beraber daha ölümcül yöntemler tercih edilmektedir. Bu ise, yaşla birlikte intihar oranlarının artmasında etkili olmaktadır. Daha genç yaşlarda girişimlerin fazla olmasına rağmen, yöntemlerin ölümcül olmaması nedeniyle gerçek intihar oranları düşük seviyede kalmaktadır.

Son yıllar araştırmalarına göre, girişimlerde kişiler tarafından sıklıkla seçilen yöntemler arasında yüksek doz ilaç içme, kesi – özellikle bilek kesici – önde gelmektedir.

Gerçek intiharlarda olduğu gibi, intihar girişimlerinde de erkekler kadınlara göre daha ölümcül ve aktif yöntemleri seçmektedirler. Sheidman ve Farberow’un Los Angeles’taki araştırmasında, başına ateş eden kadınların % 14’ü, erkeklerin ise % 35’i başarılı olmuştur. Aynı metod kullanıldığında erkekler daha başarılıdır. Örneğin, aynı araştırmada yüksek yerden atlayarak intihar eden 24 erkekten 16’sı, 27 kadından 9’u ölmüştür. Bu sonuçlar intihar etmenin adeta erkekler tarafından daha fazla ciddiye alındığını ve bu nedenle daha fazla başırılı olduklarını göstermektedir.

Ülkemizde, 1927-1941 yılları arasında İstanbul’daki intiharları inceleyen Nezahat Arkun da benzer sonuçlar elde etmiştir.

1927-41 Yılları Arasında İstanbul’da Girişim ve Gerçek İntiharlarda Kullanılan Yöntemler (mutlak rakamla)

 

İntihar Girişimi

Gerçek İntihar

Seçilen Yöntem

Erkek

Kadın

Erkek

Kadın

Kendini asmak

31

19

106

34

Kendini denize atmak

137

133

49

26

Silahla vurmak

67

29

85

13

Bıçakla kesmek

196

46

26

1

Zehir içmek

132

252

26

20

Tentürdiyot içmek

164

407

3

1

Yüksekten atlamak

26

46

15

13

Kendini kuyuya atmak

18

33

9

23

 Tabloda da görüldüğü gibi, intihar girişimlerinde kadınların en çok başvurdukları yöntem tentürdiyot içmek, daha sonra ise zehir içmektir. Erkeklerin en çok kullandıkları yöntem bıçakla kesmek, daha sonra tentürdiyot içmektir.

Gerçek intiharlarda kendini asmak her iki cinsiyette de birinci sırada gelmektedir. Rağbet bakımından ikinci olarak gelen, kadınlarda kendini denize atarak boğulma, erkeklerde silahla kendini vurmaktır.

İntihar girişimleri için, özellikle kadınların seçtikleri tentürdiyot kolayca elde edilebilecek bir maddedir. Ayrıca dozu ayarlanabildiğinden ve pek tehlikeli olmadığından göstermelik intiharlarda sıkça kullanılır. İntihar gösterisi yapmak isteyen bir kişi, tentürdiyot gibi az tehlikeli olan ve renkli maddeleri ağız yoluyla almakta ve büyük bir kısmını da ağızdan dışarıya çıkararak, renkli görüntüler meydana getirerek intihar ettiğini etrafa duyurmak isterler.

Tentürdiyot içerek intihar etmek Avrupa’da hemen hiç kullanılmazken, A.B.D.’nde 1935 yılında intiharların %42’si bu yöntemle gerçekleştirilmiştir. M.Moore, tentürdiyotun tercihindeki sebebin iyotun İngilizce karşılığı olan “iodine” ile ölüyorum anlamına gelen “I die” kelimesinin telaffuzundaki ses benzerliğiyle açıklanabileceğini iddia etmiştir. Ama Türkçede böyle bir benzerlik olmadığını dikkate alırsak, bu iddianın yanlış olduğunu söyleyebiliriz.

İntihar girişimleri ile gerçek intiharlar arasındaki yöntem farklılıkları niyetten kaynaklandığı gibi, yöntemlerin ölüme götürücü etkisi hakkındaki bilgisizlikten de kaynaklanmaktadır. Niyetleri gerçekten ölmek olan kişiler, başarısız olan ilk girişimlerinden sonra, daha ölümcül olan yöntemleri seçerek bu amaçlarını gerçekleştirmektedirler. Bu tür yinelenen intihar girişimleri tüm intihar olaylarının % 25-33’ünde görülmektedir.

< geri